Loading

Hjelp til å handle og bli kjent lokalt

Lokale butikker og bedrifter har ofte mer å tilby enn folk vet om. Disse sidene gir grundige presentasjoner av bedriftene, butikkene og kommunale arbeidsplasser og tilbud. Presentasjonene gis også ut i papirutgave, som går gratis til alle husstander i kommunen.

Det var Nordmøre som var først ute med dette tilbudet, men Kommunenvår etablerer seg nå over hele landet. I Trøndelagsfylkene startet vi opp i februar 2009 og utover året ble Melhus og Midtre Gauldal utgitt. Senere er Orkdal, Rissa, Rennebu, Klæbu, Hemne, Meldal og Hitra, og er i gang på Frøya.

Det ligger solid arbeid bak disse presentasjonene og selv med 6 ansatte i Trøndelag, regner vi med flere år før alle bedrifter i de to fylkene er på plass.

Det er lagt vekt på grundige presentasjoner slik at du blir kjent med menneskene bak og i bedriftene og kommunene, og med bedriftenes historie. Papirutgavene er blitt folkelesning i de kommunene der de er utgitt. Der finner alle familie og kjente, og dette gjør at papirutgavene blir tatt vare på som et kommuneminne og som oppslagskatalog. Mange ser også nytten av på denne måten å kunne orientere seg i arbeidsmarkedet.

Handler du lokalt kan du spare både frakt- og bensinkostnader. Like viktig er det at du støtter opp om det lokale næringslivet - for vi vet at når butikker og bedrifter forsvinner, da forsvinner også folk. Finner du ikke det du trenger i hjemkommunen, kan det være lurt å sjekke opp nabokommunen.